De sporen uit het verleden - van onze familie - vinden wij de moeite waard om te bewaren voor de toekomst. Het verleden geeft reliëf aan ons heden en zet onze weg uit naar de toekomst.
De geschiedschrijving zoals wij deze nu kennen is grotendeels gebaseerd op feiten uit bronnenonderzoek, die een indruk geven over het verloop van onze familiegeschiedenis. Tevens willen wij graag verklaringen vinden voor de gebeurtenissen uit het leven van onze voorouders.

Proloog | algemene onderwerpen of vraagstukken in relatie tot de oudste generatie van de familie Matthee

Joannes Matthee | vroegst bekende voorvader