Jaren geleden kreeg ik twee portretten uit het ouderlijk huis van Annie Matthee in bezit. De eerste is een artistieke tekening van onze overgrootvader Hubertus Matthee, ook wel genoemd 'den Huib'. De tweede een portretfoto van zijn 16 jaar jongere vrouw Anna Maria Kops. Omdat niemand precies meer weet wanneer en door wie deze portrettekening is gemaakt, ben ik het een en ander gaan uitzoeken. Intussen ben ik er achtergekomen dat deze ergens gemaakt is tussen 1907-1913 door (huis)schilder G(regorius) Holtzer (afb. 2. handmerk G. Holtzer).

Gregorius Holtzer, huisschilder

Gregorius Petrus Antonius Holtzer, (huis)schilder geb. Zevenbergen 10 okt. 1884, overl. Breda 14 dec. 1958. Verhuisde op 10 nov. 1902 van Zevenbergen naar Den Bosch en op 8 jan.1907 weer terug en vertrekt op 29 juli 1913 naar Rotterdam. Hij trouwde in Breda op 7 sept. 1925 met Anna Maria van Es, geb. Waalwijk 20 feb. 1890. Zie persoonskaart afb. 3.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Pauline, geb. Breda 24 sept. 1926
2. Paulina Anna Carolina, geb. Breda 12 juni 1928
3. Johanna Wilhelmina Antonia, geb. Breda 12 juni 1928 (gemini)
4. Antonius Gregorius Maria, geb. Breda 9 maart 1930
 en overl. aldaar 17 maart 1930.

opm.: Portret van Hubertus Matthee moet zijn gemaakt voor 29 juli 1913 toen hij vertrok naar Rotterdam.

Hieronder ziet u een afbeelding van de gezinskaart van Gregorius Holtzer. Wij zouden graag in contact willen komen met bovengenoemde familie Holtzer, wie kan ons daarbij helpen?

Ger Matthee

bronnen: Familie-archief Matthee, Ger Matthee, http://www.mlc.nl/users/charles/gena_anderen/Holtzer.pdf en https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen