Joannes Matthee de oudst bekende voorvader was een oud-Katholieke Zuidnederlandse hovenier.

U bent geïnteresseerd in de levensgeschiedenis van Jan Matthee. Lees dan verder!


Maak kennis met Joannes Matthee, onze vroegst bekende voorvader, was een oud-Katholieke Zuid-Nederlandse hovenier. Van origine een ‘ambachtsman’ in dienst van de katholieke adel en in het bezit van een volmacht (procuratie) om doorlopend zaken te regelen.

JOANNES MATTHEE - het hoofdthema van deze website geeft een indruk over het leven van onze vroegst bekende voorvader. Omdat het onderzoek al decennia muurvast zit, zoeken nog altijd naar een doorbraak om via de mannelijke lijn verder te komen. De hoofdmoot (periode 1670-1741) van deze website blijft dan ook bijna geheel aan hem gewijd.

In zijn leven als oud-katholiek hovenier heeft hij zich veel verplaatst. Door zijn veelvuldige verhuizingen realiseren we ons maar al te goed hoe uitgebreid en gecompliceerd de verschillende onderzoeksgebieden zijn. Daarom hebben we voor u gekozen de hoofdstukken chronologisch aan te bieden.

Deze zijn als volgt opgebouwd:

  • Proloog | Over onze vroegstbekende voorvader Joannes Matthee
  • Belangrijke aanwijzingen | Wij hebben alle reden om onderzoek te verrichten in en rond Turnhout (Arrondissement Turnhout) gelegen in de Antwerpse Noorderkempen van België....
  • II. Bokhoven | ‘vrije en neutrale graafschaps van Bochoven', gelegen nabij 's-Hertogenbosch
  • III. Hedel | gelegen in de Bommelerwaard
  • IVa. Dordrecht | handelscentrum van de regio Zuid-Holland